Tràmits


Al PIJ Gràcia pots tramitar qualsevol carnet de mobilitat juvenil, com ara el Carnet Jove Provisional, Carnet d'Alberguista, Carnet Internacional d'Estudiant (ISIC), Carnet de Professor Internacional (ITIC) i Carnet Jove Internacional (IYTC). La tramitació és immediata. Recorda que cal aportar la documentació necessària per a la seva tramitació!

Consulta el carnet que millor s'adapta a les teves necessitats, porta'ns la documentació i comença a gaudir dels avantatges i descomptes que t'ofereixen.

Carnets:

*No podem assegurar el 100% que obtingueu el certificat a la primera, el web bloqueja (sense un patró clar) alguns carnets.

Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

Necessites suport per tramitar el certificat negatiu del registre central de delictes sexuals?

Aquest és un document indispensable per a l'accès i exercici de les professionals, oficils i activitats que impliquin contacte habitual amb menors d'edat.

  • On puc sol·licitar-ho? Al c/Gran de Gràcia 190-192 (Al Punt InfoJOVE o al CRAJ)
  • Quan ho puc sol·licitar? De dilluns a divendres de 17 a 20:00h
  • Quina documentació he de portar? El DNI electrònic ACTUALITZAT, NO CADUCAT amb la contrasenya electrònica.
  • Com puc acutalitzar el DNI electrònic o renovar la contrasenya?
    Vés a una oficina de la  Policia Nacional sense cita prèvia i accedeix a les màquines de punts d'actualització del DNIE. Si t'apareix el DNIE electrònic caducat segeuix els passos per a actualitzar la seva vigència i així renovar la contransenya i els certificats electrònics

 

Carnet d'Alberguista

Des d'avui mateix ja podeu fer-vos el carnet d'alberguista en qualsevol de les seves modalitats. La tramitació és ràpida i immediata. Consulta els principals carnets i la documentació que ens has de portar per gaudir dels

avantatges que t'ofereixen.
Validesa:

El període de validesa dels carnets és d'un any des de la data d'expedició.

Modalitats:Carnet d'alberguista jove:

Per a joves de 14 a 29 anys inclosos.

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport

Autorització paterna, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona que autoritza, en el cas dels menors d'edat.

Preu: 5€Carnet d'alberguista d'adult:

A partir de 30 anys (sense límit d'edat)

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport
.
Preu: 10€Carnet d'alberguista familiar:

Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys.

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport del pare o mare

Llibre de família o equivalent

Preu: 18€El carnet d'alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses i famílies monoparentals de Catalunya.

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport del pare o mare
Llibre de família o equivalent

Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o mare

Preu: gratuïtCarnet d'alberguista de grup:

Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d'ensenyament, ... (mínim 10 persones)

El grup haurà d'estar format per joves fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors.

Documentació que cal presentar:

Document de l'entitat, degudament signat i timbrat, conforme es sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom, NIF, adreça, i població de l'entitat.

Preu: 16€


ISICPer a estudiants a partir de 12 anys.

Validesa: curs acadèmic actual (de setembre fins a desembre de l'any següent)

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE o passaport original

1 fotografia a color

Matrícula o certificat original del centre on consti que l'interessat/da està matriculat/da l'any acadèmic vigent.

Preu: 9€

ITICPer a professors en actiu
.
Validesa: curs acadèmic actual (de setembre fins a desembre de l'any següent)

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE o passaport original

1 fotografia a color
Carnet de docent o certificat original del centre conforme l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent.

Preu: 9€

IYTCPer a joves de 12 a 25 anys inclosos.
Validesa: 1 any des de la data d’expedició
Documentació que cal presentar:

DNI, NIE o passaport original

1 fotografia a color

Preu: 9€