Notícies

Bo d'habitatge per a Joves

Informa't dels requisits per demanar-lo quan sigui possible!

El bo d'habitatge per a joves és una ajuda que fa mesos que s'ha anunciat, però que actualment encara no està convocada. El govern només la va anunciar i la seva aprovació en teoria estava prevista a començament de gener de 2022, però encara no existeix cap resolució al respecte i les Oficines d'habitatge no tenen cap informació. Tot i que aquest ajut al lloguer encara no es pot sol·licitar, us expliquem quins són, de moment, els requisits per poder accedir-hi i aspectes que heu de tenir en compte.

Què és el bo jove d’habitatge?

El bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió. Es concedirà per dos anys i la convocatòria estarà oberta de forma continuada i permanent.

Quins requisits que han de reunir les persones beneficiàries?

Per a ser beneficiari del bo jove d’habitatge, en termes generals i a l’espera que aquests siguin concretats pel Departament d’Habitatge, s’han de reunir els següents requisits:

 1. Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys, inclosa l’edat de trenta-cinc en sol·licitar l’ajuda.
 2. Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
 3. Ser titular o estar en condicions de subscriure, com a persona arrendatària, un contracte d’arrendament en els termes de la Llei d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús, o un contracte d’habitació.
 4. Disposar de, com a mínim, una font regular d’ingressos per unitat de convivència, igual o inferior a fins a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d’habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària. És a dir 24.318 euros anuals.
 5. L’ habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període que es concedeixi l’ajuda. Les persones que encara no hagin signat el contracte en el moment de demanar l’ajuda, tindran tres mesos per a presentar l’empadronament i l’ajuda quedarà condicionada a la seva aportació.
 6. No rebre altres ajudes al pagament del lloguer, ja siguin autonòmiques o locals. En canvi, l’ajuda al lloguer per a joves sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital.
 7. El preu que es pagui per l’habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals (sense incloure places de garatge, annexos o similars). En el cas de lloguer d’habitació aquesta renda o preu haurà de ser igual o inferior a 300 euros mensuals.

Inicialment, el preu del lloguer no podia superar els 600 euros, però les comunitats autònomes podran ampliar el topall fins als 900 euros. En el cas del lloguer d’habitacions, el preu límit se situa en 300 euros ampliable fins els 450 euros.

Excepcionalment, es podrà  aplicar un límit màxim de preu de l’habitatge superior a 900 euros, en cas que en el mateix domicili convisquin dues o més persones joves que siguin beneficiàries de l’ajuda i que hagin subscrit, totes elles, el contracte de lloguer o cessió d’habitatge.

Cal destacar:

S’entendrà per font regular d’ingressos:

 • El treball per compte d'altri o pròpia.
 • El personal investigador.
 • Les persones perceptores d'una prestació social pública. 

Perquè la prestació contributiva pugui ser considerada com a una font d’ingressos per demanar el bo, la persona haurà d’acreditar una vida laboral de, com a mínim, 3 mesos d’antiguitat en els 6 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos de, com a mínim, 6 mesos des de la data de la sol·licitud.

Excepcionalment, el límit d’ingressos podrà ser superior per a casos de lloguer i cessió d’habitatge compartit en la qual en la mateixa convisquin i hagin subscrit contracte per dues o més persones joves beneficiàries.

Altres aspectes a tenir en compte: 

 • No podran accedir a l’ajuda, les persones joves que tinguin un habitatge a Espanya, que tinguin el seu domicili permanent en l’habitatge d’un familiar de fins a segon grau, o que sigui arrendada o cedida per un soci mercantil que actuï com a administrador.
 • El canvi de domicili, no suposarà pèrdua de l’habitatge sempre que es continuïn complint amb els requisits.
 • Durant el temps que es rebi el bo, els joves beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement.

Tota la informació a l’Assessoria d’Habitatge Compartit, demanant cita a qualsevol punt infojove de la ciutat. Us podeu inscriure al Butlletí mensual del Servei d’Assessoria d’habitatge Compartit per tal d’estar informats de totes les novetats d’habitatge.

Font: https://www.habitatge.barcelona/ca/noticia/el-bo-jove-dhabitatge-2_1140092

8 de Març 2022

L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORES DEL CJB SE SUMA A LA VAGA FEMINISTA

Des de l’Assemblea de Treballadores del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) donem suport i ens sumem a la Vaga Feminista del 8 de març. En conseqüència l’activitat de l’Espai Jove La Fontana i els serveis i projectes que gestiona el CJB es veuran afectats per aquesta. Encarem aquesta jornada reivindicativa com l’oportunitat per fer encara més visible la lluita feminista que duem a terme diàriament moltes de les treballadores. Aquesta lluita feminista té molts fronts perquè són infinits els àmbits on tenen lloc les discriminacions, desigualtats i violències que vivim les dones, lesbianes i trans pel simple fet de ser-ho. I els espais juvenils, malauradament, no n’estan exempts.

Des del nostre lloc de treball intentem aportar una perspectiva de gènere i una metodologia feminista i interseccional i, tot i això, veiem com el sistema cisheteropatriarcal capitalista també opera, com succeeix a tots els àmbits de la societat, en el nostre dia a dia. Vivim i treballem en un sistema que ofega. Un sistema que vulnera els drets i les llibertats de gran part de la població mundial. Un sistema que, de fet, no pot funcionar sense aquesta vulneració de drets i llibertats.

Diem prou. I diem convençudes que cal tolerància zero amb les discriminacions que patim les dones, lesbianes i trans. Ens sumem a la Vaga per denunciar la situació que vivim, les dobles i triples jornades que realitzem, les violències que patim -visibles i invisibles-, la poca valoració dels nostres espais i dels nostres sabers. Animem a la resta de professionals de la joventut i, en general, a totes les persones a sumar-se a la  vaga i a entendre-la com una vaga de producció, de cures, de consum... un dia en què, si les dones, lesbianes i trans parem, el món s’atura.

Però la reivindicació no acaba el dia 8 de març, la lluita continua en el nostre dia a dia. És per això que les treballadores del CJB seguirem realitzant formacions, xerrades, tallers, etc., per seguir erradicant el masclisme. Seguirem prenent consciència, promovent-la i fent pedagogia sobre la importància de viure des de la perspectiva feminista, així com fent visibles les desigualtats i violències que vivim les dones, lesbianes i trans de manera sistemàtica i invisibilitzada.

Ens veiem als carrers!

La vaga és el 8 de març, els feminismes i la lluita són i seran cada dia!

Assemblea de Treballadores del CJB, 8 de març de 2022

Nous horaris del PIJ Gràcia

Tanquem a les 20h!

A partir d'ara l'horari del PIJ serà el següent:

Dilluns i dijous de 10 a 15h

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17 a 20h

Dimarts de 17 a 21h

12 d'Octubre

COMUNICAT | 12O Res a celebrar!

El Secretariat i el conjunt de treballadores del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) ens adherim a la consigna «12 d'octubre, res a celebrar» que tantes organitzacions de Catalunya i l'Estat Espanyol reivindiquen des de fa anys. 

El dia 12 d'octubre, l'Estat Espanyol celebra l'anomenat dia de la Hispanitat, que representa l'inici d'un procés de violenta imposició cultural, política i militar que va culminar en un genocidi per part dels colonitzadors en el context del mal anomenat descobriment d'Amèrica.

La conquesta i ocupació van suposar l'espoli i el saqueig sistemàtic dels recursos que, unides a la imposició d'un sistema de dominació i d'esclavatge, va conduir a que els pobles originaris quedessin absolutament devastats al continent americà. 
Denunciem no només que aquest espoli continua, sinó que el sistema d’imposició es perpetua en forma de lleis, institucions i simbologies colonials que permeten seguir exercint aquesta violència a dia d'avui.

El 12 d'octubre enalteix un relat històric basat en la cultura de l'odi impregnat d'un racisme ferotge, que és utilitzat com a pretext per grups feixistes per celebrar manifestacions xenòfobes on es permet l'ús de missatges i discursos d'odi.

El  Secretariat i el conjunt de treballadores del CJB no volem participar en l'exaltació d'un procés històric tan cruel i inhumà. Per això, aquest 12 d'octubre ens trobarem als carrers per unir-nos a les mobilitzacions convocades. No tenim res a celebrar!

Treballadores i Secretariat del CJB.

El gènere més enllà del món CIS i el binarisme

A càrrec de Guim Ros

Si tens ganes de descobrir, reflexionar, conèixer i entendre el gènere més enllà del món CIS i el binarisme, aquest taller t’interessa!

Reflexionarem sobre com fer front la nostra LGTBIfòbia interioitzada, com entendre el gènere més enllà del món CIS i el binarisme i desmuntarem alguns dels mites en relació a les identitats dissidents.

PLACES LIMITADES!!!

 L'activitat serà dilluns 28 de juny a les 18:00h amb limitació d'aforament i inscripció prèvia a través d'aquest formulari.

 

IMPORTANT!

 • Llegir el LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 

 • En cas de ser menor d'edat, descarrega l'autorització per a menors d'edat que trobarà en aquest enllaç i adjunta-la quan el formulari t'ho demani. La inscripció només serà vàlida si tenim aquesta autorització!

 • Ens reservem el dret de cancel·lar el taller si no hi ha un nombre suficient d'inscrites.

 • Aquí podeu llegir les mesures de prevenció de la COVID-19que seguim a l'Espai Jove La Fontana tant col·lectiva com i individualment.

 

PartiPIJes a Gràcia?

Estrenem projecte propi

Projecte que neix per donar resposta a dos objectius principals, en primer lloc donar veu a les joves del barri i als seus projectes i inquietuds, i en segon lloc fer arribar el servei PIJ a tot el districte.

El projecte té una programació mensual, cada mes triem una temàtica (cultura, feminisme, autogestió juvenil, lleure, etc) i a partir d'allà busquem joves, ja sigui individualment o bé organitzats en col·lectiu, i fem una entrevista. Aquesta entrevista té dues parts, una primera per parlar de serveis públics de joventut als quals han pogut adreçar-se per dur a terme el seu projecte i una segona part on xerrem de la temàtica en si mateixa. 

Si ets jove, tens un projecte creat o desenvolupat al distrcite de Gràcia i vols donar veu al que fas... CONTACTA'NS i fes-nos una proposta!

 

 

 

 

CAMPS DE TREBALL A CATALUNYA

Xerrada presencial gratuïta

Encara no tens clar què faràs aquest estiu? Un Camp de Treball pot ser una de les possibilitats! 

En aquesta xerrada t'expliquem què són els camps de treball, a qui van adreçats, de quina manera inscriure's i tota la informació necessària per a conèixer algunes opcions de voluntariat per aquest estiu! ⛱

Anima't a conèixer com formar part d'un projecte de feina comunitària amb un grup de joves d'arreu de Catalunya! 

A més, comptarem amb la col.laboració del SCI (Servei Civil Internacional).

PLACES LIMITADES!!!

L'activitat serà dijous 27 de maig a les 17:30h amb limitació d'aforament i inscripció prèvia a través d'aquest formulari.

 

IMPORTANT!

 • Llegir el LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 

 • En cas de ser menor d'edat, descarrega l'autorització per a menors d'edat que trobarà en aquest enllaç i adjunta-la quan el formulari t'ho demani. La inscripció només serà vàlida si tenim aquesta autorització!

 • Ens reservem el dret de cancel·lar el taller si no hi ha un nombre suficient d'inscrites.

 • Aquí podeu llegir les mesures de prevenció de la COVID-19que seguim a l'Espai Jove La Fontana tant col·lectiva com i individualment.

AUTOCONEIXEMENT, FEMINISME I ART

Taller presencial gratuït

PLACES EXHAURIDES!

Si vols entrar a la llista d'espera envia'ns un mail amb le segïuents dades:

- Nom complet

- Edat

- Número mòbil

 

................................................................................................................................................

"Autoconeixement, feminisme i art", una activitat gratuïta i presencial al Punt infoJOVE Gràcia. 

En aquest taller, i dins del marc de l'autoconeixement, el feminisme i l'art, aprendrem a estampar bosses de tela amb dissenys propis, de la mà de l'artista Júlia Mercadé, que lidera el projecte Pitra'm. T'hi apuntes? 

 

L'activitat serà el dijous 13 de maig de 17:30 a 19:30h amb limitació d’aforament i inscripció prèvia a través d’aquest formulari.

 

IMPORTANT!

 • Llegir el LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 
 • En cas de ser menor d'edat, descarrega l'autorització per a menors d'edat que trobarà en aquest enllaç i adjunta-la quan el formulari t'ho demani. La inscripció només serà vàlida si tenim aquesta autorització!
 • Ens reservem el dret de cancel·lar el taller si no hi ha un nombre suficient d'inscrites.
 • Aquí podeu llegir les mesures de prevenció de la COVID-19que seguim a l'Espai Jove La Fontana tant col·lectiva com i individualment.

Woskshop d'Autocandidatura 3.0

10(presencial), 11 i 13(online) de maig de 16:00-19:00h

Treballar l'autoconeixement en clau de competències per l'accès al món laboral.

 

Si vols informació pots contactar-nos a través de diversos canals de comunicació:

Recollida Rebost Solidari

Del 26 d'abril al 7 de maig

Què puc portar?

 • Oli
 • Productes de neteja de la llar (Sabó pels plats, multiusos, detergent, sabó pel terra...)
 • Tovalloletes
 • Bolquers (talles 5 i 6)
 • Compreses
 • Aportació econòmica

On ho puc portar?

A l'oficina del PIJ Gràcia (C/ Gran de Gràcia 190-192)

Ja tenim WhastApp!

658 681 642

 

Servei gratuït, confidencial i anònim!

 

Woskshop d'Emprenedoria 3.0

9, 14 (presencial) 15 i 20 d'abril de 16:00-18:00h
 Woskshop d'Emprenedoria 3.0 
 
En aquest taller de durada de 4 sessions, i està adreçat a joves d'entre 20 a 35 anys. És una proposta adaptada al context i a les necessitats sorgides en la pandèmia, dirigida a les joves de la ciutat de Barcelona. El principal objectiu és potenciar les competències necessàries que les joves hauran de desenvolupar per iniciar i tirar endavant un projecte, ja sigui empresarial o en qualsevol altre àmbit formal/informal. Es pretén que coneguin de forma integrada els factors de l'emprenedoria (personals, estructurals i competencials) per a sospesar la viabilitat del projecte. 
 
El contingut de les 4 sessions: 
 • Què és l'actitud emprenedora i quins són els ingredients clau d'un projecte d'emprenedoria 
 • Elboració d'un projecte en grups i equip humà
 • Elaboració d'un pla de comunicació 
 • Disseny el vídeo del servei 
 
Les joves que s'hi apunten necessiten un dispositiu (mòbil, tablet o ordinador), així com connexió a internet. Si alguna jove no té accés a internet o dispositiu, des del Punt infoJOVE Gràcia li podem facilitar. 
 
Les sessions són els dies: 9, 14 (presencial) 15 i 20 d'abril de 16:00-18:00h. La sessió presencial serà a L'Espai Jove La Fontana i la resta en format online. 

 

Jornades "De Tu a Tu"

Campa IN-FORMA'T 2021

Què és el De Tu a Tu?

 

Posem en contacte joves que volen cursar un cicle formatiu o un grau universitari amb alumnes o exalumnes que hagin realitzat aquests estudis i per resoldre dubtes en base les seves experiències.

 

A diferència de les edicions anteriors, aquest any es fa de manera virtual amb inscripció prèvia.

 

 

 

Ja podeu tornar per estudiar!

Vine a l'Espai Jove La Fontana

La nova normativa ens permet recuperar les taules de l'espai de trobada i del Punt infoJOVE de Gràcia! Us esperem amb moltes ganes i amb les limitacions d'aforament i les mesures sanitàries en ordre! De dilluns a divendres de 10 a 15 h i de 17 h a 21 h. 

XERRADA “Serveis juvenils contra les violències”

Punt infoJOVE de Gràcia i La Fontana 16/03/21 18 h

XERRADA  “Serveis juvenils contra les violències”. Dimarts 16 de març a les 18 h. Adreçada a joves dels 12 als 19 anys. Quins mecanismes tenim a l’abast en els serveis públics per fer front a les violències masclistes? Quins mecanismes de denúncia existeixen tant per a l’abast de les persones agredides com per al cercle proper? De quina manera empara la llei a les víctimes en aquestes situacions?

 

A càrrec de Sònia Ricondo, advocada i assesora especialitzada en violències masclistes. Aquesta activitat s’emmarca dins del CICLE 8M 2021.

 

 

TORNA L'ATENCIÓ PRESENCIAL AL PIJ!

El dilluns 22 reobrim les nostres portes

Per fi tornem a La Fontana! 

Els serveis ubicats a l’equipament i gestionats pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB, Espai Jove La Fontana, CRAJ i Punt infoJOVE Gràcia) hem seguit treballant des de casa durant el confinament amb la voluntat de mantenir els serveis actius dins del possible. El CJB seguirà a casa provisionalment però la resta de serveis ja podem anunciar que a partir del 22 de juny tornem a obrir l’equipament i reiniciem l'atenció presencial al PIJ!

L'horari del Punt InfoJOVE Gràcia durant el mes de juliol serà exclusivament de tardes i s'haurà de sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic info@elpuntdegracia.org. L'horari és de dilluns a dijous de 17:00h a 21:00h i divendres de 17:00h a 20:00h. Els serveis que oferirem presencialment són d'informació i orientació sobre tots els temes que necessitis, tramitació de carnets ISIC, ITIC i d'Alberguista, i la tramitació del certificat de delictes de naturalesa sexual (DNS). 

Més enllà de l'activitat presencial seguim oferint activitat i la resta de serveis a través de les nostres xarxes socials i correu-e! 

Si teniu qualsevol dubte o necessitat, ens podeu contactar per telèfon, correu-e o xarxes. 

 

 

Amb motiu de les mesures de contenció del CoVid-19 queda suspesa tota l’activitat de cara al públic fins a nou avís

.

Amb motiu de les mesures de contenció del CoVid-19 queda suspesa tota l’activitat de cara al públic a dins l’equipament de l’Espai Jove La Fontana fins a nou avís. 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus CoVid-19 entre les quals n’hi ha algunes que afecten els equipaments municipals com l’Espai Jove La Fontana. És per aquest motiu que, com a mesura preventiva, els serveis ubicats en aquest equipament gestionat pel Consell de Joventut de Barcelona (CJB, Espai Jove La Fontana, CRAJ i Punt infoJOVE Gràcia) suspenem tota activitat de cara al públic fins a nou avís. 

 

L’equipament restarà tancat però l'atenció al públic continua, tot i que no presencialment. Per tant, podeu seguir contactant-nos a través de:

 • Telèfon: 933.681.004 (atentes, no és el telèfon habitual!)
 • Correu electrònic: info@elpuntdegracia.org
 • Xarxes socials: Instagram @pij_gracia, twitter @pijgracia

A més, el Punt infoJOVE Gràcia us anunciem les modificacions en els següents serveis: 

 • Assessories d'Habitatge Compartit, Laboral, de Mobilitat Internacional i Acadèmica, així com el servei de Referent d'Ocupació Juvenil: queden anul·lades totes les cites presencials fins com a mínim el 29 de març (aquest inclòs), però si teniu algun dubte sobre alguna d'aquestes temàtiques no dubteu en contactar-nos i us derivarem a les assessores en qüestió perquè pugueu rebre una atenció i orientació personalitzades.
 • Serveis físics del Punt infoJOVE Gràcia, com el suport al currículum, no es podran realitzar aquests serveis dins les dates esmentades.

 

En funció de l’evolució de la situació i de les indicacions dels òrgans corresponents aquestes mesures es poden veure modificades. En cas que hi hagi canvis mantindrem actualitzada aquesta notícia.

 

Gràcies i disculpeu les molèsties!

Convocatòria de la plaça de tècnic/a Informador/a del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)

OFERTA DE FEINA!!!

Tasques a realitzar:

 • Tasques d’informador/a: atenció al públic, atenció telefònica, atenció telemàtica, registre de
  dades
 • Actualització de dades de la pàgina web
 • Redacció de documents i materials de suport per a les associacions juvenils
 • Resolució de dubtes i acompanyament i si s’escau formacions, en matèria de constitució,
  funcionament i gestió d’associacions
 • Control de les factures i cobraments del CRAJ
 • Gestió de cessions i lloguers de sales i material
 • Suport a la comunicació i en la gestió de les xarxes socials del servei
 • Actualització i manteniment de l’agenda d’activitats de la pàgina web
 • Gestió dels recursos materials del servei
 • Gestió de la Base de dades del Cercador de sales i espais

Es demana:

 • Edat de 20 a 30 anys
 • Estudis superiors en l’àmbit social
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona i ampli coneixement d’aquestes
 • Nivell alt de català escrit i parlat. Bona comunicació oral i escrita
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa i treball en equip
 • Habilitat en la redacció de textos de temàtica associativa

Es valorarà:

 • Coneixement de l’organització de l’administració pública local i serveis juvenils
 • Habilitats socials i comunicatives
 • Formació complementària en matèria de constitució i gestió d’entitats
 • Experiència com a persona formadora

S’ofereix:

 • Contracte indefinit (1 mes de prova)
 • Jornada de 28 hores setmanals
 • Horari de dilluns a divendres (tardes de 16:00h a 21:00h i dimarts de 12:00h a 15:00h)
 • Sou brut anual de 16820,89 € euros (14 pagues)
 • Incorporació: Immediata

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb l’assumpte “Ref.InfoCRAJ2020” i respondre el formulari (Important: no es tindran en compte candidatures que no realitzin els dos passos). La data límit de lliurament de currículums serà el
diumenge 2 de febrer de 2020 a les 23:59 hores.

 

Entitat o associació:

Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona - CRAJ
Telèfon:
932 655 217

Convocatòria de la plaça d’informador/a i control d’accessos de l’Espai Jove La Fontana gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

OFERTA DE FEINA!!!
Tasques a realitzar:
 • Atenció al públic i suport logístic en la dinàmica del centre.
 • Suport en la dinamització de l’Espai de trobada i de les activitats de lliure accés durant els caps de setmana.
 • Control d’accés en les obertures nocturnes de l’equipament, especialment per activitats a l’Auditori.
 • Seguiment i muntatge tècnic dels espais cedits.
 • Coordinació amb la direcció i equip de l’Espai Jove La Fontana.

Es demana:

 • Formació i experiència en la dinamització d’activitats socioculturals.
 • Experiència en control d’accessos i atenció al públic
 • Capacitat de comunicació i relació amb el públic.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona.

Es valorarà:

 • Coneixement de la dinàmica pròpia del teixit associatiu del districte de Gràcia.
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Carnet de professional de control d’accessos en vigència.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit, amb període de prova d’1 mes.
 • Jornada de 10 hores setmanals.
 • Horari:
  ◦ Nits de divendres i dissabte de 21:00 a 03:00
  ◦ Divendres, dissabtes i diumenges tarda variables
  ◦ Quinzenalment dimarts de 16:00 a 18:00h
  ◦ Altres dies en funció de la programació del centre.
 • Sou brut anual de 4.903,09 euros (12 pagues).

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic adjuntant el currículum a la direcció seleccio@cjb.cat indicant a l’assumpte del missatge “Ref.AccesEJLF2020” i respondre el següent formulari (Important: no es tindran en compte les candidatures que no realitzin els dos passos). La data límit de lliurament de currículums i formulari serà el diumenge 2 de febrer de 2020 a les 23:59 hores.

 

Entitat
Consell de la Joventut de Barcelona - CJB
Telèfon:
932 654 736

#25N Dia per l'eliminació de les violències masclistes

-

Avui és 25N, un dia de lluita i de visibilització.

Sabies que a l'estat espanyol hi ha hagut 93 feminicidis en el que portem d'any?

Sabies que això és "només" la punta de l'iceberg de les violències masclistes?

                                                                                               

Fem un recull de serveis i recursos que teniu a l'abast a la ciutat de Barcelona i al Districte de Gràcia per fer front a a les violències masclistes en qualsevol de les seves formes.

 • Telèfon d’atenció contra la violència masclista: Atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones Gratuït i confidencial, operatiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. T'hi pots expressar en 124 llengües. El telèfon és el 900 900 120.
 • Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD): N'hi ha un a cada Districte, i ofereixen informació, formació i assessorament en tots aquells temes d'interès per les dones. El PIAD Gràcia es troba a la Plaça de la Vila de Gràcia nº2, i obre de 9 a 13h de dilluns a divendres.
 • Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA): atenció integral a dones, infants i adolescents que viuen o han viscut situacions de violència masclista. Es troba al C/Marie Curie 16, amb horari de 8 a 20h, però per demanar cita cal trucar al 932 915 910.
 • Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida Jove: és el SARA Jove, que dona atenció específica a noies i nois d’entre 12 i 17 anys que pateixen situacions de violència masclista. Per demanar cita cal trucar al 932 915 959 o escriure a sara.jove@bcn.cat
 • Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS): servei d'informació, atenció i assessorament per les dones que exerceixen o han exercit el treball sexual. Es troba al carrer València 344, entresol. El seu telèfon és 900 722 200.
 • Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona, que compta amb un equip interdisciplinari de professionals de la medicina, de la infermeria i del treball social per assistir a les persones víctimes d’agressions sexuals. L'hospital està al C/Vilarroel 170.
 • Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB): servei d´atenció psicosocial permanent per a persones que han estat víctimes d’una agressió o d’amenaça d’agressió greu i necessiten una resposta urgent. Està al C/Llacuna 25, el seu telèfon és 900 703 030.
 • Programa d'Atenció a Homes (SAH): servei per la promoció de relacions no violentes, destinat a aquells homes que tenen la voluntat de canviar i millorar les seves relacions personals per evitar l’ús de qualsevol tipus de violència.  Per contactar-hi truqueu al 933 491 610 o aneu a la seva seu, C/Garcilaso 23-27.
 • SAH JOVE, atén joves i adolescents d’entre 12 i 21 anys que comencen a mostrar comportaments abusius i violències masclistes, tant en àmbits de la parella, el familiar o el social i evitar-ne així la cronificació en el temps.
 • Fundació Vicki Bernadet: treballa per l'atenció integral, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l’àmbit familiar i de l’entorn de confiança, i atén a persones que en pateixen o n'han patit en algun moment de la seva vida. El seu telèfon és el 933 189 769.
 • Dones juristes: presten serveis d’assessorament jurídic gratuït a dones que es troben en situació d’indefensió, especialment en matèria de dret de família i en casos de violència masclista. Es troben al C/Ripoll 25, i el seu telèfon és 933 220 617
 
Per acabar, us deixem un recull d'algunes associacions i entitats que incansablement dediquen el seu dia a dia a la lluita per l'eradicació de les violències masclistes:
@TamaiaCoop @ElSafareig @MujeresPalante  @HeliaDones  @Fundacio_Surt @Prouviolencia #AssociacioExil @centrejove  @caladona @feminicidio @GitFeministas, així com les dues assemblees feministes del nostre Districte @LaBrotadaVKK i @feministes_vdg
 
 
Si coneixeu alguna altra entitat que no haguem posat a la llista, no dubteu en escriure'ns un comentari a les nostres xarxes socials! 

Pàgines