Assessoria Habitatge Compartit

 

Al Punt infoJOVE pots fer preguntes sobre pàgines web on trobar pis, habitacions, ofertar el teu pis... A més, pots demanar cita amb l'assessora d'habitatge compartir, advocada experta, a qui pots preguntar dubtes sobre:

  • Drets i deures per compartir pis

Aspectes legals relacionats amb contractes de pis, fiances, conflictes amb el teu propietari/ària, conèixer les clausules del contracte del pis, ajudes econòmiques d'aquiler per a  joves, sotsarrendar el pis de manera legal...

  • Ajuda en la cerca d'habitació i/o pis

Aspectes legals relacionats amb contractes, comprendre la nòmina, conèixer què estableix el propi conveni, resoldre dubtes sobre els propis drets sindicals, quitances, acomiadaments...

Per demanar cita pots fer-ho presencialment al PIJ, a info@elpuntdegracia.org o bé trucant  al 93 368 10 05

Si estàs pensant en canviar d’habitatge o vols anunciar el teu pis, et proposem aquest llistat de cercadors, a través d’Internet, amb oferta variable. Principalment, serveixen per a posar en contacte propietaris i llogaters, tot i que també poden contenir ofertes d’agències immobiliàries.

A més de portals especialitzats en compravenda i lloguer:

A més, qualsevol Oficina de l'Habitatge  de l'Ajuntament de Barcelona t’ofereix informació integral i els següents serveis:

  • Ajuts al lloguer i borses d’habitatge: informació i tramitació dels ajuts per pagar el lloguer; informació sobre la Borsa Jove d’Habitatge i la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social, serveis de mediació entre propietaris d’habitatges i possibles llogaters. 
  • Accés a l’habitage protegit i social. Informació sobre les promocions d’habitatge amb protecció oficial de Barcelona, la inscripció dels demandants d’habitatge protegit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Social Oficial de Barcelona, la gestió del registre i les propostes d’adjudicacions.
  • Suport a problemàtiques vinculades a l’habitatge: informació, assessorament i mediació sobre problemes relatius a l’habitatge, especialment en casos d’assetjament, sobreocupació i infrahabitatge.