Woskshop d'Emprenedoria 3.0

9, 14 (presencial) 15 i 20 d'abril de 16:00-18:00h
 Woskshop d'Emprenedoria 3.0 
 
En aquest taller de durada de 4 sessions, i està adreçat a joves d'entre 20 a 35 anys. És una proposta adaptada al context i a les necessitats sorgides en la pandèmia, dirigida a les joves de la ciutat de Barcelona. El principal objectiu és potenciar les competències necessàries que les joves hauran de desenvolupar per iniciar i tirar endavant un projecte, ja sigui empresarial o en qualsevol altre àmbit formal/informal. Es pretén que coneguin de forma integrada els factors de l'emprenedoria (personals, estructurals i competencials) per a sospesar la viabilitat del projecte. 
 
El contingut de les 4 sessions: 
  • Què és l'actitud emprenedora i quins són els ingredients clau d'un projecte d'emprenedoria 
  • Elboració d'un projecte en grups i equip humà
  • Elaboració d'un pla de comunicació 
  • Disseny el vídeo del servei 
 
Les joves que s'hi apunten necessiten un dispositiu (mòbil, tablet o ordinador), així com connexió a internet. Si alguna jove no té accés a internet o dispositiu, des del Punt infoJOVE Gràcia li podem facilitar. 
 
Les sessions són els dies: 9, 14 (presencial) 15 i 20 d'abril de 16:00-18:00h. La sessió presencial serà a L'Espai Jove La Fontana i la resta en format online.