Convocatòria d'ajuts al lloguer de l'habitatge

Al municipi de Barcelona
Des del Consorci d'Habitatge de Barcelona publiquen les bases per a les ajudes al lloguer. Estan adreçades a persones físiques residents a Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer de menys de 900€ d’un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social.